Giới thiệu dịch vụ NetTv Viettel

Hotline:
Hà Nội - 0963 241 283
HCM - 097 839 6660

(Áp dụng đối với khách hàng ký hợp đồng từ ngày 01/03/2014 đến hết ngày 31/03/2014)

1.       Khách hàng đóng cước trước gói Basic

a)     Lắp cho khách hàng FTTH:

-       Khách hàng sử dụng gói Basic, áp dụng theo các phương án đóng trước như sau:

Phương án

Số tiền đóng trước NextTV

Phí thiết bị

Phí lắp đặt

Nội dung chính sách

Mã KM

Đóng  cước trước 3 tháng

195.000đ

Cho mượn thiết bị

Khuyến mại

- 65.000đ/tháng

- Cước đóng trước được trừ từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 15

N015

Đóng  cước trước 6  tháng

390.000đ

Cho mượn thiết bị

Khuyến mại

- 65.000đ/tháng

- Cước đóng trước được trừ từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 7;

- Tặng 02 tháng cước vào tháng thứ 8, 9

N016

-       Khách hàng sử dụng gói Basic TV2, áp dụng theo chính sách sau:

Phương án

Số tiền đóng trước NextTV

Phí thiết bị

Phí lắp đặt

Nội dung chính sách

Mã KM

Đóng phí lắp đặt

không có

600.000đ

50.000đ

đóng cước hàng tháng 30.000đ, không có khuyến mại

không có

 

b)    Lắp cho khách hàng ADSL:

-       Khách hàng sử dụng gói Basic:

Phương án

Số tiền đóng trước

Phí thiết bị

Phí lắp đặt

Nội dung chính sách

Mã KM

Đóng phí lắp đặt

không có

600.000đ

50.000đ

đóng cước hàng tháng, không có khuyến mại

không có

Đóng trước 6 tháng

390.000đ

300.000

30.000

- 65.000đ/tháng

- Cước đóng trước được trừ từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 7;

- Tặng 02 tháng cước vào tháng thứ 8, 9

N016